European Pharmaceutical Students' Association

European Pharmaceutical Students' Association, (EPSA), är en ideell, icke-statlig, icke-politisk och icke-religiös sammanslutning som företräder runt 160.000 farmacistudenter från över 30 olika europeiska länder.

 

European Pharmaceutical Students’ Association grundades 1978. EPSA:s mål är att representera, nå och engagera varje enskild farmacistudent i Europa för att tillsammans utveckla farmacin och hälso- och sjukvården. Organisationens motto är "Bringing Pharmacy, Knowledge and Students Together". Huvudkontoret ligger i Bryssel i Belgien.

Det högst beslutande organet kallas General Assembly (GA) och består av representanter från EPSA:s medlemsar vilket är nationella eller lokala studentorganisationer. GA hålls två gånger per år och varje medlemsorganisation representeras av två officiella delegater (OD:s). GA diskuterar och tar beslut om EPSA:s budget, verksamhet och väljer EPSA Team som är EPSA:s styrelse och ledningsgrupp.  EPSA Team arbetar kontinuerligt med EPSA:s dagliga verksamhet. EPSA team består av EPSA executive (styrelsen), koordinatorer och granskande organ. Tillsammans med ordförande (president), sekreterare (Secretary General) och ordförande emeritus (Immediate Past President) finns det fem vice ordförande som alla är ansvariga för en avdelning: internal affairs, education, public relations, external affairs and mobility. Koordinatorerna arbetar inom de fem avdelningarna med deras specifika projekt. De neutrala organen är Parliamentary Council and Audit Committee, Parliamentary Council granskar att alla beslut som tas är i enlighet med EPSA:s regelverk och Audit committé överser EPSA:s ekonomi.

Den huvudsakliga kontakten mellan EPSA och dess medlemsorganisationer är EPSA kontaktperson eller Liaison Secretaries (LSs) som ansvarar för att representera studenterna i sin organisation i EPSA, för att marknadsföra och driva EPSA projekt på en nationell och lokal nivå. EPSA kontaktpersonen eller LS är ledamot i SNAPS styrelsen. Tillsammans med LS, utser medlemsorganisationerna också National Individual Mobility Project coordinators (NIMPs) som ansvarar för att driva Individual Mobility Project.

 

För mer information kontakta EPSA-delegaten epsa@snaps-online.se eller besök hemsidan www.epsa-online.org


In English

European Pharmaceutical Students' Association, is a nonprofit, non-governmental, non-political and non-religious association representing students studying pharmacy from about 37 student organizations and 30 countries.

The main objective is to to promote the ideas and opinions of all pharmacy students in Europe, to improve education and scientific progress regarding pharmacies.

EPSA is headquartered in Brussels, Belgium, in PGEU office. The highest decision-making body is the General Assembly (GA), which includes all official delegates of the various member countries. EPSA also has a board elected once a year by the GA. One EPSA delegate is represented in SNAPS, called Liaison Secretary (LS), which acts as the link between EPSA and Sweden. The main task is to sit with the GA meetings as the official representative of Sweden. Other tasks are to keep in touch with Europe's other LS and work on various projects within the organization.

For more information please contact epsa@snaps-online.se or visit www.epsa-online.org.


Följ EPSA på Facebook