Student Exchange Programme

Vad är IPSF?
IPSF, står för International Pharmaceutical Students´ Federation, och grundades år 1949 i London med det huvudsakliga målet om att öka framcistudenternas intresse för farmacin samt uppmuntra internationellt samarbete. I början bestod det endast av åtta länder som bundit ett medlemskap. 50 år senare har IPSF fått fler än 80 medlemsorganisationer som presenterar mer än 350 000 farmaci studenter världen över.

 

Vad är SEP?
Student Exchange Programme (SEP) är ett av de huvudsakliga aktiviteter inom IPSF. Det är ett utbytes program som ger studenter från världens alla olika hörn möjligheten till att pröva på farmaci i olika länder. Associationen som är medlem i IPSF organiserar utbytena genom att hitta praktikplatser (industri, läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, institutioner samt sjukhusapotek) där studenten kan bli upplärd. Programmet löper ut under hela året, dock sker majoriteten av utbytena mellan maj till september. Utbytesperioden är oftast mellan 1 till 3 månader. Om det är möjligt för företaget kommer det att erbjuda boende samt fickpengar i syfte att hjälpa studenten.

 

Exchange Student (ES)
- ska vara medlem i någon av SNAPS medlemskårer.
- Uppfylla alla krav och kriterier
- Kunna vara en god representant för Sveriges farmaceuter
- Betala minimal avgift på 42 euro.

Alla studenter rekommenderas att skaffa sig en hälsoförsäkring (inom Europa är du redan försäkrad, allt du behöver göra är att ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet hos försäkringskassan) samt visum och det behövs för landet man söker till.

SE TILL ATT VARA UTE I GOD TID!

 

SEP stipendium
Syftet med stipendiet är att hjälpa studenter med ekonomisk begränsning att delta i SEP. Stipendiet kommer att kunna täcka delar av utbytes kostnaderna såsom transport och boende. En del krav måste uppfyllas för att kunna söka - hör mer med din SEO om vad som krävs.
 

Exempel på länder som är medlemmar i IPSF, där DU har möjligheten att praktisera
Canada, Peru, Colombia, Costa Rica, Spanien, Tyskland, Egypten, Turkiet, Grekland, Malta, Ghana, Sudan, Sydafrika, Indien, Australien, Malaysia, Singapore, Qatar, Tunisien och listan kan göras ännu längre...

 

Ansök till SEP

Om du är intresserad av att söka till SEP kan du hitta instruktioner för hur man går tillväga i filen nedan. Om du har några frågar, tveka inte att ta kontakt med våran SEO!

 

IPSF Student Exchange Program

IPSF Student Exchange Program (SEP) har gett studenter möjlighet att utforska apotek och prova på olika arbetsroller i andra länder sedan 1958. För närvarande är det 60 föreningar i hela världen som deltar i SEP och över 600 internationella utbyten äger rum varje år.

Rörlighet inom farmaci utbildningen är en viktig faktor för att förbereda elever och vidga deras kunskaper bortom det land de studerar i. I många länder är det svårt att få med olika typer av arbetsformer i utbildningen då det inte finns mycket plats för praktik. 

 
Med hjälp av SEP finns det möjligheter att förbättra farmaciutbildning genom att underlätta studenter och unga apotekare att ta del av internationella och professionella erfarenheter inom:


- Folkhälsa
- Sjukhus
- Akademiska
- Administrativa
- Industriella  farmaceutiska områden


Syftet med SEP är att främja förståelse och samarbete mellan farmacistudenter och all hälso-och sjukvårdspersonal. Utbytesprogrammet erbjuder en unik utbildning och kulturupplevelse utöver den vanliga läkemedels kunskapen som får vid universiteten. SEP hjälper till med att förbättra elevernas förståelse för läkemedels- och social hälsa i andra länder.

Programmet löper under hela året, men de flesta utbyten äger rum mellan maj och september. Varje utbyte varar mellan en till tre månader. 

 

Vill du vara med och engagera dig i SEP? Kontakta våran SEP:s Student Exhange Officer (SEO): 
SEO@snaps-online.se
 

SEP Förkortningar


AF - Application Form
ChP SE - Chairperson of Student Exchange
CV - Curriculum Vitae
ES - Exchange Student
Exec - Executive Committee
IM - Individual Member
ML - Motivation Letter
SEC - Student Exchange Committee
SE - Student Exchange
SEP - Student Exchange Programme
IPS/FIP - The Industrial Pharmacy
Section of the International
Pharmaceutical Federation