International Health Events

I över femtio år har IPSF strävat efter att aktivt engagera sina medlemmar i olika aktiviteter och projekt. Dessa projekt ska ha ett positivt inflytande på samhället om olika hälsokampanjer. Genom att fokusera på globalt relevanta ämnen så vill IPSF uppmuntra medlemmar att vara aktiva och jobba med dessa hälokampanjer. IPSF har resurser och material tillgängligt för sina medlemmar för hjälpa till med utförandet av dessa.

 
IPSF är den ledande internationella organisation för farmacistudenter och har som ett av sina mål att främja en förbättrad folkhälsa. Detta genom att tillhandahålla information, utbildning, nätverk och en rad publikationer och professionella initiativ. Genom att stödja medlemmar (SNAPS) i utarbetandet och genomförandet av olika kampanjer så uppfylls ett av IPSFs viktigaste mål. Som farmaceuter är vi i skyldiga att informera allmänheten och ändra missuppfattningar kring vårt yrke och eventuella hälsorelaterade ämnen.

Hör av dig till kontaktpersonen (CP) i din förening om du vill styra upp något! Efter ett genomfört Health Event så fyller man i ett formulär (IPSF verksamhetsrapport) och alla andra länder gör detsamma, dessa skickas sedan ut så att andra länder blir inspirarade och/eller inspirar SNAPS att hålla liknande event!

Det finns sex huvudsakliga ämnen som IPSF har koncentrerat sig på. Dessa stora kampanjer är följande:

  • HIV/AIDS

  • Tobak

  • Tuberkulos

  • Förfalskade läkemedel

  • Humanitärkampanj

 

Gå in på IPSF hemsida för mer info om hälsokampanjerna och hör av dig till SNAPS IPSF-CP om du har lust att dra igång något!