Nationell verksamhet

SNAPS är ett samverkningsorgan mellan studentkårer som bedriver studiebevakning för program som leder till farmaceutisk examina. Våra medlemskårer är Farmacevtiska Studentkåren i Uppsala, Apotekarutbildningsrådet vid Sahlgrenska Akademins studentkår i Göteborg och Studentgruppen KRoM som är en del av Göta Studentkår i Göteborg. 

SNAPS ändamål på det nationella planet är att fungera som samordningsorgan för farmacirelaterade frågor inom medlemskårerna och främja den utbildningspolitiska debatten mellan studenter, stimulera till erfarenhetsutbyte, samt verka för goda sociala kontakter mellan studenter på skilda utbildningsprogram och orter. Det gör vi genom SNAPS samverkansråd, Nationella Studierådet och SNAPS Weekend. Läs mer om varje aktivitet, och om hur du kan delta, under flikarna ovan. 

SNAPS delar även kontakt med studiebevakare på respektive ort genom deltagande på respektive studentkårs studieråd/utbildningsråd.

 

Vi arbetar på uppdrag av:

Vi ses på ditt campus!

Vi kommer till Göteborg på Alarm i januari och Uppsala på Pharmada i mars!

Det är ett perfekt tillfälle att träffa oss och få mer information om hur du kan ta del av SNAPS verksamhet. Glöm dock inte att betala in din kåravgift, SNAPS verksamhet är endast för de studenter som är medlemmar i någon av nedanstående kårer. 

Vi ses!