Styrdokument

Swedish National Association of Pharmaceutical Students, SNAPS, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Medlemmar är studentsammanslutningar omfattande studenter på utbildningar som leder till farmacevtiska examina.  

SNAPS verksamhet styrs av våra stadgar, som är ett dokument där föreningens interna regler står. I stadgarna beskrivs exempelvis hur organisationen är uppbyggd, varför vi finns och vad den verkar för. Förutom stadgarna regleras verksamheten i en verksamhetsplan som beskriver vad SNAPS ska verka för under året. Verksamhetsplanens innehåll bestäms av medlemskårerna på höstmötet.