Om SNAPS

Swedish National Association of Pharmaceutical Students grundades 2002 i Uppsala.
 

SNAPS är en ideell organisation som verkar för samarbete, kunskaputbyte och utvecklingsmöjligheter mellan och för farmacistudenter i Sverige. SNAPS verkar för alla Sveriges farmacistudenter dvs. receptarier och apotekare. SNAPS är en kommunkationsplattform för landets farmacistudenter och under SNAPS-weekend och Nationella studierådet kan farmacistudenter delta och bidra till diskussionen om utbildning, karriär och framtidsmöjligheter. Vi deltar även vid utbildningsorternas Nationella råd.


SNAPS är medlem i European Pharmaceutical Students' Association (EPSA)  och
International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). Det finns alla möjligheter för farmacistudenter att engagera sig i internationella projekt och få kontakter som kan vara värdefulla och meriterande för framtiden. Varje år anordnas kongresser för respektive organisation där farmacistudenter från hela världen träffas, får möjlighet att utbyta erfarenheter, gå på workshops och andra sociala event.

Hoppas att vi ses!

 

Medlemskårer


Är du farmacistudent och representerad av en medlemskår som inte är medlem i SNAPS? 

Ändra på det genom att höra av dig till: president@snaps-online.se