Styrelsemöte

Styrelsen är SNAPS verkställande organ. Styrelsen leder SNAPS verksamhet mellan SNAPS-fullmäktiges sammanträden och äger rätt att fatta för verksamheten nödvändiga beslut.  

​Mer om styrelsen hittar du här.
 

SNAPS-fullmäktige

SNAPS-fullmäktige är vårt högst beslutande organ. Mötet leds av ordförande och mötets ledamöter består av en representant från varje medlemskår. På SNAPS-fullmäktige bestäms frågor av större principiell art, såsom budget, verksamhetsplan och organisationens framtid. Det är även här alla ämbetsmän väljs.
 

Protokoll 2020

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014