Styrelsemöte

Styrelsen är SNAPS verkställande organ. Styrelsen leder SNAPS verksamhet mellan SNAPS-fullmäktiges sammanträden och äger rätt att fatta för verksamheten nödvändiga beslut.  

​Mer om styrelsen hittar du här.
 

SNAPS-fullmäktige

SNAPS-fullmäktige är vårt högst beslutande organ. Mötet leds av ordförande och mötets ledamöter består av en representant från varje medlemskår. På SNAPS-fullmäktige bestäms frågor av större principiell art, såsom budget, verksamhetsplan och organisationens framtid. Det är även här alla ämbetsmän väljs.
 

Protokoll 2020

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017