EPSA projekt för professionell utveckling

Lifelong Learning Programmet

Lifelong Learning Programmet ger studenter möjlighet att skapa en portfolio som styrker deras engagemang utanför studierna. Portfolion utvärderas av erfarna studenter och yrkesverksamma, om den godkänns erhålls ett certifikat som kan användas för att styrka sina kunskaper när man söker jobb. 
 

Training projekt

EPSA training-projekt syftar till att utbilda studenternas soft-skills genom utbildningstillfällen som ges av EPSA trainers. EPSA Trainers är studenter som har deltagit i ett utbildningsevent (Training New Trainers) och derigenom är tränade att hålla i utbildningar på EPSA, nationella och lokala evenemang. 
 

Chat with professionals and webinars

Dessa webbaserade projekt äger rum under en kväll där du kan delta från ditt hem. Genom en online platform pratar en yrkesverksam person om hans eller hennes arbete eller ger en presentation om ett specifikt ämne. Efter presentationen finns möjlighet för studenterna att fråga frågor. 
 

Students’ Science Publication

EPSA Students’ Science Publication, är en publikation där studenter kan publicera abstract från deras forskning eller andra vetenskapliga projekt. EPSA Students’ Science Publication publiceras tre gånger per år.
 

Hälsokampanjer

Inom EPSA drivs projekt som syftar till att främja folkhälsan. Här kan du som medlem i SNAPS få hjälp med att starta upp din alldeles egna kampanj för just det du brinner för. För EPSA är Public Health Campaigns en viktig del av arbetet då de direkt syftar till att förbättra befolkningens hälsa. Att driva en kampanj belyser också farmaceutens roll som det yrke där man har det hälsoförbättrande arbetet i fokus.

Läs mer på www.epsa-online.org