Aktuellt inom IPSF

International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) är en studentorganistation som länkar alla farmacistudenter från världens alla hörn! Studenter från europa till asien, afrika och Amerika samarbetar för att ökad kontakt och en förbättrad utbildning!

Varje år hålls en internationell kongress där alla medlemsländer är representerade! Där får studenterna bestämma hur saker ska ske och styras inom associationen, träffa människor från hela världen och ha kul med hundratals andra farmacistudenter! Läs mer om IPSF och hur du kan engagera dig under flikarna ovan.


 

IPSF World Congress 2024 - Songo, Incheon, Sydkorea

Upplev Taiwan på bästa sätt tillsammans med farmacistudenter från hela världen. Besök hemsidan för IPSF World Congress för mer information eller anmäl dig Här.

2012

Årets Internationella IPSF kongress hölls i Hurghada, Egypten där flera studenter från alla delar av världen samlades för att tillsammans sprida sina tankar och idéer kring det växande farmaceutiska yrket. Sverige var representerad av fyra studenter.

Kongressen innehöll general assembleis, föreläsningar och workshops. Under general assembleis accepterades nya medlemsassociationer så som Brasilien, Saudiarabien, Zimbabwe och Palestina samt många andra beslut godkändes.

Förläsningarna delades in i två delar, pedagogiska samt vetenskapliga förläsningar. En pedagogisk föreläsare, professor Robert Sindealer, berättade om hur farmaceutiska fakulteten i British Colombia universitet omformades för att möta dagens hälsoutmaningar genom att utnyttja teknologins möjligheter för att förbättra utbildningen. En annan föreläsare var dr. Abdullatif Alokifi och han pratade om " credibility" det vill säga tilliten till farmaceuten och hur kan den förloras eller stärkas.
Under de vetenskapliga föreläsningarna diskuterades toxikologins utveckling och mediciniska katastrofer så som talidomid och arsenik förgiftningen i Bangladesh. Andra föreläsningar handlade om vilka forsknings möjligheter en farmaceut har och skillnaden mellan "search" and research".

Workshops som hölls var om bl.a. patientrådgivning, design, karriärutveckling och balans i livet samt tuberkulos. Under första workshopen fick man lära sig hur farmaceuten ska med en korrekt beteende ge råd till patienterna, ett koncept som vi till stor del saknar i vår utbildning i Sverige. Man fick också en "att tänka på"-lista där stod det bl.a. att rådgivaren inte ska anta något om patienten, undrar man någonting då ska man fråga patienten eller återinformera om man ser att patienten inte har fått allting klart för sig.
Design workshopen gick ut på hur man anordnar en kampanj genom att ta fram loggor/ affischer och hur kan sociala medier användas till bästa nytta. Dessa nyvärvade kunskaper blev nyttiga under tuberkulos workshopen då efter att man har fått en kort föreläsning om sjukdomen fick man planera en heldags kampanj för att sprida informationen om sjukdomen. Medans i karriärutveckling och balans i livet workshopen klargjordes svagheter och styrkor hos farmaceuterna. Våra styrkor är medicinkunnighet som läkare inte har och vi är den sista länken mellan patient och läkemedel varför vi bär på stora ansvaret att patienten är välinformerad. Svagheterna var vår klassiska roll som farmaceuter håller på att försvinna då idag kan man få tag på medicin på flera ställen än bara apotek och förtroendet är låg då många litar mer på sin läkare än på sin farmaceut.

Vi som är framtidens farmaceuter kan förändra mycket på frågan angåendet patientens förtroende för som dr. Aloikfi berättade att förtroendet förvärvas genom tiden, och genom att öka på rådgivningens kvalité kommer förtroendet att öka successivt.

Avslutningsvis, så spenderades kvällarna med att fira olika teman. Värt att nämna är att det anordnades en internationell natt där alla länder fick dela med sig av sin kultur, allt från mat och dryck till traditionella kläder och sånger.

Detta är en enorm möjlighet till utveckling av studenter och farmaciutbildning i Sverige därför rekommenderas denna otroliga erfarenhet till studenter.

Doaa Hassan,
IPSF kontaktperson 2012

loading...
Läs hela inlägget »