EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

There are no entries for this period.


Reseberättelser

2011 > 09

Alltifrån stresshantering, HIV och dess farmaceutiska behandlingar till hur man talar till en patient är några exempel på workshops som hölls under kongressen. Temat för i år handlade om "Sexual Health" och var ett mycket intressant ämne som satte sina spår i samtliga aktiviteter under kongressen. Föreläsningar, workshops, GA möten och framförallt diskussioner med de europeiska farmacistudenterna från de 27 medlemsländerna inom EPSA, var resultatet till en lyckad kongress.

Vi var inte mer än två studenter som åkte till Birmingham i oktober för att representera Sverige under EPSA Autumn Assembly. Under veckan samlades 200 förväntansfulla farmacistudenter från de 27 europeiska medlemsländerna. Det var fem fantastiska dagar trots det stressiga schemat vi hade, fullspäckat av symposiums, workshops, General Assembly möten och så klart de sociala aktiviteterna på kvällarna.

Föreläsningarna och workshopen hölls av olika föreläsare från myndigheter, föreningar samt EPSA teamet. Föreläsningarna som var relaterade till temat sexuellhälsa var mycket intressanta och lärorika. Man fick framförallt en större inblick på området och hur det är i Europa, och främst på vad man kan göra som farmaceut.

Workshopen hölls parallellt med GA mötena och det fanns många olika som man kunde välja mellan, bland annat "Sexual Health Services in Pharmacy" och "Emergency Hormonal Contraception".

GA mötena som hölls i tre dagar är EPSAs högst beslutande organ. Under mötet närvarade två från SNAPS styrelse vilka var, jag (Nora) och Nina. Det är endast två officiella delegater från varje land som har rösträtt. På mötena tar man bland annat upp ändringar i EPSAs stadgar s.k. TORSO, granskning av EPSA styrelsens halvårsrapporter, 2011/2012 budgeten samt röstar på olika motioner. I år presenterade Sverige en motion som handlade om att EPSA borde börja med att ta gruppfoton på EPSA teamet, IMP board samt LS (=Liaison Secretary) gruppen, från varje galamiddag. Detta för att hålla en tradition inom EPSA samt att visa vilka som arbetar eller har arbetat inom EPSA. Denna trevliga motion diskuterades och godkändes till slut av EPSA styrelsen.

Efter långa dagar av föreläsningar, workshops och GA möten anordnades varje kväll sociala aktiviteter med olika teman. Dock på första kvällen hölls en öppningsceremoni med tal från EPSA presidenten, kongressens mottagningskommitté och farmacistudenternas rektor på Aston University. Den andra kvällen var det en fest för lanseringen av "EPSA Voyage" som är ett nytt projekt inom EPSA som ansluter EPSA medlemmar till gratis boende, vänskap och samarbete i hela Europa.

"International Night " som är en av de mest omtyckta sociala aktiviteterna är en kväll för alla länder att visa upp sig och sin kultur. Under sista kvällen hölls en fin galamiddag på Aston Villas fotbollsklubb med en tre rättersmåltid, mingel, tal och en hel del dans.

Under de här fem dagarna i Birmingham fick vi möjligheten att framförallt knyta kontakter, utbyta erfarenheter och kunskaper med de europeiska farmacistudenterna som är passionerade för farmacin. Nästa EPSA kongress kommer att hållas 23-29 april 2012 i Istanbul (Turkiet), så kom med och upplev EPSA spirit!

Läs hela inlägget »

Kalender