EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

2012

Höstens EPSA-kongress kommer hållas i Sofia, Bulgarien, och höstens tema är "Pharmacoeconomics – Beyond Euros and Pills"

Kongressen kommer att äga rum 29 okt - 3 nov och registreringen öppnar måndagen 6 augusti. Det finns två olika anmälningsperioder med två olika avgifter. Vi ser helst att de som vill åka med anmäler sig i första perioden för att vi ska hinna förbereda oss inför resan. Avgiften för den första anmälningsperioden är 275 euro och i den andra anmälningsperioden ligger avgiften på 325 euro.

Första anmälningsperioden: 6 augusti - 25 september Andra anmälningsperioden: 26 september - 20 oktober I kongressavgiften ingår boende, mat, aktiviteter, transporter m.m. Det ända som tillkommer är flygresan dit. Priset för att åka på en kongress är alltså kongressavgiften + flyg

Ansökning om att få åka med sker genom två enkla steg:
1. Registrera dig på http://epsa-aa2012.com/wordpress/registrations/

2. Skicka ett motiveringsbrev på en halv sida om varför just du ska få åka med till vår EPSA Liaison Secretary på epsa@snaps-online.se

Utan att registrera dig och skicka ett mail är din ansökan ogiltig och vi kommer inte behandla den. Antalet platser är begränsade så vi ber alla intresserade att skicka in sin ansökan så fort som möjligt. Efter att vi fått in ansökningarna kommer vi gå igenom dem och läsa igenom alla motiveringsbrev. Målet är att så många som möjligt ska få åka men då detta inte alltid är möjligt kommer de personer med nuvarande, tidigare och framtida engagemang i kåren, SNAPS eller andra studentföreningar prioriteras.

Alla som är medlemmar i en studentkår som är medlem i SNAPS är välkomna att ansöka. Tidigare erfarenheter inom SNAPS och andra organisationer brukar variera kraftigt mellan de som får åka, det är både nybörjare och gamla styrelsemedlemmar som representerar SNAPS på kongresserna så tveka inte med din ansökan!

Läs hela inlägget »


Reseberättelser

There are no entries for this period.

Kalender