EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

There are no entries for this period.


Reseberättelser

2013 > 06

European Pharmaceutical Students Association, EPSA, är en organisation som sammanbinder olika farmaciorganisationer inom Europa. SNAPS är en del utav EPSA och har därför varje år den stora glädjen att kunna delta i EPSAs årliga kongresser.

För några veckor sedan, närmare bestämt den 22 – 28 april, hölls den årliga kongressen för EPSA på Sicilien. SNAPS hade i år en delegation som bestod utav 16 farmacistuderande från både Göteborg och Uppsala. Förväntningarna på kongressen var höga, kanske allra mest att medelhavssolen skulle värma oss efter alla kalla vintermånder. Även om vädret faktiskt inte höll måttet varje dag, vägdes detta upp med en kongress som motsvarade våra förväntningar. Om inte mer.

EPSAs motto är bringing knowledge and pharmacy students together något jag tyckte återspeglade hela kongressen. Temat för kongressen var "SPECIALISATION AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR PHARMACISTS - Make the difference that matters!" och detta tema återknöt till de föreläsningar som erbjöds samt de olika workshops och trainings som fanns att gå på. Workshop är baserat på fakta och inlärning, medan trainings är inriktat på ”soft skills” alltså mer personliga färdigheter.

Förutom de föreläsningar och workshops som erbjuds är en stor anledning till anordnandet av kongresen att General Assembly hålls, detta är det högst beslutande organet i EPSA. Varje medlemsland skickar två officiella delegater vilka måste gå på GA och rösta på de olika besluten som ska tas inom organisationen. På våren väljs den nya styrelsen in (en väldigt långdragen process som i år tog cirka 12 timmar..). Från Sverige satt jag och Sandra Yousef som de svenska officiella delegaterna.

När en inte känner för att vara så seriös och kunskapstörstande erbjuds sociala aktviteter varje kväll. Höjdpunkten var international night där varje delegation skryter med sina lokala delikatesser i mat och dryckesväg. Den svenska delegationen representerade med moderiktiga ikea-kassar med tillhörande absolut svensk-tröja. En outfit som gick hem hos de flesta, svenskar är ju kända för sin stilsäkerhet.

Bilder hittar du HÄR.

Läs hela inlägget »

Kalender