EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

2014 > 01

Registreringen är stängd

Vårens EPSA-kongress är i Catania, Italien, temat för kongressens symposium kommer vara "Specialization"

Kongressen kommer att äga rum 22-28 april och registreringen öppnar den 1 december. Det finns två olika anmälningsperioder med två olika avgifter. Vi ser helst att de som vill åka med anmäler sig i första perioden för att vi ska hinna förbereda oss inför resan. Avgiften för den första anmälningsperioden är 325 euro och i den andra anmälningsperioden ligger avgiften på 375 euro.

Den första anmälningsperioden öppnar den 1 december. Datumet är ändrat till 8 december

Läs hela inlägget »


Reseberättelser

There are no entries for this period.

Kalender