EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

2014 > 05

Registreingen är stängd

Vad är Annual Congress?
Annual Congress är ett utmärkt tillfälle att få träffa och knyta kontakter med farmacistuderande från hela Europa!

Årets kongress kommer gå av stapeln i Budapest från den 25 april till den 1 maj. Under kongressen kommer det hållas föreläsningar och workshops utgående från årets tema: Interprofessional collaboration and education.

Kongressen bjuder även på en rad olika sociala tillställningar, kvällsaktiviteter och Budapest-sightseeing. Mer information hittar du här: http://epsa-ac2014.com/

Hur anmäler jag mig till Annual Congress?
Anmälan görs via EPSA-hemsidan. På måndag, den 13 januari öppnar registreringen.
http://epsa-online.org/index.php/events/annual-congress

Det är ett begränsat antal platser så först till kvarn är det som gäller!

Kongressavgiften är 325€. I avgiften ingår boende, mat, föreläsningar, workshops samt tillträde till en rad sociala aktiviteter. Det enda som tillkommer kostnadsmässigt är resan dit och tillbaka.

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta vår EPSA-delegat Linn Jansson på epsa@snaps-online.se eller via Facebook.

Läs hela inlägget »


Reseberättelser

There are no entries for this period.

Kalender