Nationella rådet

Nationella rådet är universitetens samarbetsorgan som består av programsamordnarna från varje lärosäte med farmaceutisk examina. Här finns även representanter från SNAPS som närvarar och rapporterar vidare till styrelsen och medlemskårerna samt kan driva frågor till denna nivån. Nationella rådet sammanträder en gång per termin, i oktober respektive april! 
 

Nationella rådet HT-18

Nationella Rådet ägde i förra veckan, 15-16 oktober, rum i Göteborg och där var SNAPS ledamot Kristin och IPSF Contact Person Waleed närvarande! Nationella rådet består av samordnarna från varje lärosäte där farmaci studeras, alltså samlade från Uppsala, Umeå, Göteborg och Kalmar. SNAPS närvarar såklart för att ge studenternas perspektiv. ‍

Denna gång diskuterades nationella frågor kring utbildningen som rapport från Nationellt Forum, MyDispense, en virtuell inlärningsplattform, intagning från högskoleprovet samt enkäter för att förbättra utbildningarna.