Nationella rådet

SNAPS utser på mandat av medlemskårerna en studentrepresentant till universitetens samarbetsorgan kring Sveriges farmaceut utbildningar, kallat Nationella rådet. Nationella rådet sammanträder en gång per termin och representanter från SNAPS närvarar och rapporterar till medlemskårerna och SNAPS styrelse.