Nationella studierådet

 

SNAPS anordnar varje år ett nationellt studieråd där studenter och programsamordnare från farmaciutbildningarna bjuds in för att diskutera och utvärdera utbildningarna. Nedan hittar du sammanfattningar från studirådet.