Nationella studierådet

SNAPS anordnar varje år ett nationellt studieråd där studenter och programsamordnare från farmaciutbildningarna bjuds in för att diskutera och utvärdera utbildningarna. Nedan hittar du sammanfattningar från studirådet.

På senare år har detta projekt tyvärr varit svårt att genomföra men det kommer förhoppningsvis bli aktivit igen snart.