Ämbetsmän 2023

Valberedningen

Uppsala - Vakant
Göteborg - Vakant

val@snaps-online.se

Det åligger valberedningen att inom sig utse en sammankallande samt att komma med förslag på kandidater till samtliga valbara poster på SNAPS höst- och vårmöten.

Revisor

Samuel Lundell
Det åligger revisorerna att granska SNAPS styrelses verksamhet och ekonomiska förvaltning samt till vårmötet avge revisorernas rapport därom.

National IMP Coordinator

Vakant
nimp.snaps@gmail.com

National IMP Coordinator (NIMP) leder SNAPS verksamhet gällande European Pharmaceutical Students' Assications (EPSAs) utbytesprojekt för farmacistudenter, Individual Mobility Project (IMP). NIMP arbetar med att hitta potenitella praktikplatser för internationella studenter som kommer till Sverige samt koordinerar detta utbytesprogram där svenska farmacistudenter får möjligheten att åka ut i Europa för att pröva på farmaciyrket. NIMP coordinator, leder IMP-arbetet för SNAPS och Sverige. 

Student exchange officer

Vakant
seo@snaps-online.se

Student Exchange Officer (SEO) leder SNAPS verksamhet gällande praktik genom International Pharmaceutical Students' Federations (IPSFs) praktikutbytesprogram Student Exchange Program (SEP). SEO arbetar med att hitta potenitella praktikplatser för internationella studenter som kommer till Sverige samt koordinerar detta utbytesprogram som ger svenska farmacistudenter möjligheten att åka till världens alla hörn för att pröva på farmaciyrket i olika länder. SEO leder SEP-teamets arbete gällande SNAPS och Sverige.