Swedish National Association of Pharmaceutical Students

SNAPS grundades 2002 i Uppsala som ett initiativ efter att fler farmaceutiska utbildningar startar i Sverige. Syftet var att skapa en plattform för diskussion och kunskapsutbyte mellan studentkårerna för farmaceutiska utbildningar vid universitet i Sverige.

Som studentkår har man uppdraget att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna och förutsättningarna för studier vid universitetet. För att framgångsrikt kunna medverka i utvecklingen av utbildningarna är det viktigt att blicka ut och hämta kunskap från andra farmaceutiska utbildningar, både nationellt och internationellt.

Det är det är SNAPS kommer in. SNAPS erbjuder studentkårerna en plattform för samverkan kring nationella frågor, såsom praktikfrågan. Genom medlemskap i de internationella föreningarna EPSA (europa) och IPSF (internationellt) ger vi även studentkårerna möjlighet att stärka internationaliseringen och skapa ett mervärde för studenter som är medlemmer i deras kår.

SNAPS samlar tre av de sex studentkårer som samlar farmaceutiska studenter. 

 

Historiska logotyper

Logotyp fram till 2011
 

Logotyp sedan 2011

Urval av händelser i vår historia

2002

- SNAPS grundas

2003

- Umeå universitet startar receptarieprogram

2011

- Medlemskårerna antar en ny logotyp för SNAPS

2012

- Umeå univeritet startar apotekarprogram

2013

- Syrelsen utökas från fem till sju ordinarie ledamöter. Ämbetet PR-ansvarig instiftas och blir en del av styrelsen och SNAPS ledamot som tidigare inte haft rösträtt i styrelsen blir ordinarie ledamot i styrelsen.

- Umeå teknolog och naturvetarkår blir medlem i SNAPS!