IPSF African Pharmaceutical Symposium

Afrika Pharmaceutical Symposium, även kallad AfPS är ett event som anordnas av Afrikanska regionala kontoret (AFRO), som årligen hålls för apotekarstudenter samt nyexaminerade apotekare. Eventet riktar sig främst till de som befinner sig i den afrikanska regionen.

Programmet innefattar ett symposium som innehåller frågor av läkemedels intresse och av vetenskapliga och pedagogiska natur, samt möten och ett antal workshops. I programmet ingår även en inblick i ett antal kulturella och sociala evenemang.

Rwanda, kommer att vara värd för detta evenemang för fjärde gången. Från och med 9 till 14 juli 2015.

LIT (Leaders In Training): 6-8 juli 2015
.
Temat för symposiet är:
"Förbättra rationell medicin i Afrikagenom integrering av forskning i farmaci praktiken.”


Anmälnings perioder och registrerings avgifter: 
1feb-20 mars 260$
1 april-15 juni 300$

Registrerings avgiften till LIT 1feb-15 juni 140$

Vid intresse, besök gärna www.afps2015.org