EPSA kongresser

EPSA arrangerar fyra årliga kongresser: EPSA Annual Congress, EPSA Autumn Assembly, EPSA Summer University och EPSA Annual Reception.

Det största är EPSA Annual Congress som äger rum under våren varje år. Den näst största kongressen är EPSA Autumn Assembly som arrangeras varje höst. Båda kongresserna har symposium, parallella föreläsningar med workshops, trainings andra utbildningar och General Assembly (GA). Under GA på Annual Congress väljs EPSAs styrelse och ämbetsmän. 

Under EPSA Summer University ges deltagarna en unik sommarupplevelse karaktäriserad av utbildning och socialt program. EPSA Annual Reception är en endags kongress som arrangeras i Bryssel, Belgien. Under denna kongress presenteras EPSAs verksamhet under det gångna året för medlemmarna och professionella partners och ett specifikt ämne diskuteras tillsammans med yrkesverksamma.

 

Kommande kongresser

2015 > 11

Den 1 december öppnar registreringen till EPSA Annual Congress i FInland! Kongressen äger rum den 18-24 April och temat är Drug therapy for special patient groups.

Under veckan arrangeras workshops på temat personlig och professionell utveckling. Du kommer få gå på föreläsningar med Europas främsta föreläsare samt ha möjlighet att delta i hälsokampanjer och vetenskapliga tävlingar. Dagarna avslutas med middagar och fester på teman som International night och Finnish night.

Kongressen kostar 350 Euro vid registrering under perioden 1 dec-31 jan. Vid registrering 1 feb - 31 mars kostar kongressavgiften 400 euro. I priset ingår mat under vistelsen, boende på Omena Hotel i centrala Helsinki och tillgång till samtliga föreläsningar och fester.

Är du intresserad av att åka med? Passa på att registrera dig redan den 1 december! Har du frågor? Kontakta gärna epsa@snaps-online.se

Registreringen hittar du här: http://www.epsaac2016.org/

Läs hela inlägget »


Reseberättelser

There are no entries for this period.

Kalender