Reseberättelse från tidigare kongresser

loading...
Läs hela inlägget »
loading...
Läs hela inlägget »

Årets Internationella IPSF kongress hölls i Hurghada, Egypten där flera studenter från alla delar av världen samlades för att tillsammans sprida sina tankar och idéer kring det växande farmaceutiska yrket. Sverige var representerad av fyra studenter.

Kongressen innehöll general assembleis, föreläsningar och workshops. Under general assembleis accepterades nya medlemsassociationer så som Brasilien, Saudiarabien, Zimbabwe och Palestina samt många andra beslut godkändes.

Förläsningarna delades in i två delar, pedagogiska samt vetenskapliga förläsningar. En pedagogisk föreläsare, professor Robert Sindealer, berättade om hur farmaceutiska fakulteten i British Colombia universitet omformades för att möta dagens hälsoutmaningar genom att utnyttja teknologins möjligheter för att förbättra utbildningen. En annan föreläsare var dr. Abdullatif Alokifi och han pratade om " credibility" det vill säga tilliten till farmaceuten och hur kan den förloras eller stärkas.
Under de vetenskapliga föreläsningarna diskuterades toxikologins utveckling och mediciniska katastrofer så som talidomid och arsenik förgiftningen i Bangladesh. Andra föreläsningar handlade om vilka forsknings möjligheter en farmaceut har och skillnaden mellan "search" and research".

Workshops som hölls var om bl.a. patientrådgivning, design, karriärutveckling och balans i livet samt tuberkulos. Under första workshopen fick man lära sig hur farmaceuten ska med en korrekt beteende ge råd till patienterna, ett koncept som vi till stor del saknar i vår utbildning i Sverige. Man fick också en "att tänka på"-lista där stod det bl.a. att rådgivaren inte ska anta något om patienten, undrar man någonting då ska man fråga patienten eller återinformera om man ser att patienten inte har fått allting klart för sig.
Design workshopen gick ut på hur man anordnar en kampanj genom att ta fram loggor/ affischer och hur kan sociala medier användas till bästa nytta. Dessa nyvärvade kunskaper blev nyttiga under tuberkulos workshopen då efter att man har fått en kort föreläsning om sjukdomen fick man planera en heldags kampanj för att sprida informationen om sjukdomen. Medans i karriärutveckling och balans i livet workshopen klargjordes svagheter och styrkor hos farmaceuterna. Våra styrkor är medicinkunnighet som läkare inte har och vi är den sista länken mellan patient och läkemedel varför vi bär på stora ansvaret att patienten är välinformerad. Svagheterna var vår klassiska roll som farmaceuter håller på att försvinna då idag kan man få tag på medicin på flera ställen än bara apotek och förtroendet är låg då många litar mer på sin läkare än på sin farmaceut.

Vi som är framtidens farmaceuter kan förändra mycket på frågan angåendet patientens förtroende för som dr. Aloikfi berättade att förtroendet förvärvas genom tiden, och genom att öka på rådgivningens kvalité kommer förtroendet att öka successivt.

Avslutningsvis, så spenderades kvällarna med att fira olika teman. Värt att nämna är att det anordnades en internationell natt där alla länder fick dela med sig av sin kultur, allt från mat och dryck till traditionella kläder och sånger.

Detta är en enorm möjlighet till utveckling av studenter och farmaciutbildning i Sverige därför rekommenderas denna otroliga erfarenhet till studenter.

Doaa Hassan,
IPSF kontaktperson 2012

loading...
Läs hela inlägget »

Tre förväntansfulla apotekarstudenter från Sverige åkte till Hat Yai i Thailand på International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF)s årliga kongress. Innan avresan var det ett par oroliga samtal hit och dit, och dubbelkoll om försäkringarna gällde då svenska UD avråder från resor till regionen där Hat Yai ligger på grund av oroligheterna runt den thai-malaysiska gränsen. I verkligheten har Hat Yai i princip aldrig drabbats av dessa oroligheter, och vi kände oss lika säkra som när man reser till vilken okänd stad som helst, och till slut var vi alla försäkrade också.

Hannah, som gick Leaders In Training-programmet (separat artikel om LIT kommer för de som är intresserade) i fyra dagar innan kongressens början spenderade totalt 17 nätter på det stora J.B. hotel där i princip hela kongressen höll till, de andra 11 och 13 nätter. Hotellet var kanske inte toppklass, men tillfredsställde nog de flestas behov.

Detta hotell blev allas vårt hem, och oavsett vilken tid på dygnet man kom ner i lobbyn satt alltid ett gäng med välbekanta kongressband runt halsen, ofta med sina laptops i full färd med att hålla sig uppkopplade mot omvärlden. Förutom dessa stulna (ofta nattliga) stunder var det svårt att hänga med i vad som hände i världen utanför – kongressdagarna fylldes av årsmöte (General Assembly), föreläsningar, trainings och workshops, och kvällarna av olika aktiviteter präglade av den thailändska mottagningskommitténs fantasi, omtanke och omsorgsfulla planering (men ovanligt lite alkohol för den som är van vid den europeiska dryckeskulturen). Där emellan fanns om man hade tur en kvart för att byta om till lämpliga kläder, och när man kom hem runt midnatt fanns alltid alternativen öl vid poolen, internet eller sömn – vi tror att vi lyckades balansera de tre på ett lämpligt sätt.

Temat för utbildningsdelarna i programmet var traditionell läkekonst, och vi fick vara med på en väldigt uppskattad workshop där lokala apotekarstudenter demonstrerade hur man gjorde olika produkter av traditionellt använda thailändska kryddor och växter. De flesta kände vi igen, och många kom igen i flera olika produkter, t.ex. eukalyptus, nejlika, citrongräs osv. I slutet fick alla 400 kongressbesökare med sig en liten burk ”Plai balm” som liknade tigerbalsam lite, en sprayflaska med citronella-myggspray, en flaska med doft-olja som man ska lukta på för att hålla sig pigg och frisk och en mystisk tygboll som man skulle värma i vattenånga och sedan trycka mot ömmande muskler.

Det vi främst tar med oss hem från denna kongress är, förutom 200 nya facebookvänner varav några vi definitivt kommer att hålla kontakt med, den inspiration och motivation som finns ute bland de blivande farmaceuterna. Vi konstaterar även att studenter i alla delar av världen brottas med samma utmaningar och ställs inför samma val och frågor. Detta trots att utbildningssystemen ser väldigt olika ut och vi alla kommer från väldigt olika bakgrunder.

Vi längtar redan efter nästa års kongress i Egypten 1-11 augusti. Skriv in datumen i din kalender så att även du kan följa med då!

Ehood Ali,
IPSF kontakperson 2011

loading...
Läs hela inlägget »