FIPEd-IPSF Student Learning Experience Questionnaire (SLEQ)

SLEQ är en global enkät som upprättats av FIP Education Initiatives (FIPEd) och IPSF. Syftet med undersökningen är att mäta och kartlägga studievanor och erfarenheter hos farmacistudenter över hela världen. Samlade data kommer att utgöra belägg för framtida förbättring av de farmaceutiska utbildningarna i ett globalt perspektiv.

Din röst behövs för att globalt lyfta fram och förbättra den farmaceutiska utbildningen!! Enkäten hittar ni här: http://www.codegnet.org.uk/moII_2013/

Den tar ca 10 minuter att genomföra.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter