SNAPS Weekend 2015 - Program

Välkommen till en helg med fokus på farmacin i ett internationellt perspektiv och låt dig inspirerande av talare från akademi och näringsliv!

Lördagen 7 november, kårhuset Pharmen Uppsala
11.00 - 11.30    Ankomst
11.45 - 12.00    Introduktion - Adam Andrén Ordförande SNAPS
12.00 - 12.45    Farmacin i ett internationellt perspektiv - Thony Björk
12.45 - 13.30    Lunch
13.30 - 14.15    Att leda ett internationellt projekt - Anders Karlén
14.30 - 15.15    Volontärarbete i Tanzania - Malin Olsen
15.30 - 16.15    Representant Apoteket AB - Mats Wennberg
16.15 - 17.00    Dina möjligheter under studietiden - SNAPS styrelse
19.00 -               Middag

Söndagen 8 november, kårhuset Pharmen Uppsala
11.00 - 12.00    Frukost
12.15 - 13.00    Apotekspraktik i ett vetenskapligt perspektiv - Andy Wallman
13.00 - 14.00    Paneldiskussion - Andy Wallman, Jannike Stenlund, Helena Tornberg                                                   samt Josefin Glad från Sveriges farmaceuter
14.00 - 14.30    Avslutning    


Nedan hittar du mer information om de talare som kommer under helgen:

Farmacin i ett internationellt perspektiv - Thony Björk, Senior Rådgivare Farmaci

Thony Björk är apotekare och har en gedigen bakrund i internationella sammanhang. Förutom hans internationella arbete inom Apoteket AB är Thony engagerad inom FIP (International Pharmaceutical Federations) där han är vice ordförande. Han är även engagerad i Pharmaceutical Group of European Union där han representerar Sveriges apotek i Advisory WorkLördagen 7 november, kårhuset Pharmen

Att leda ett internationellt projekt - Anders Karlén, apotekare och professor Uppsala universitet

Anders Karlén är vetenskaplig koordinator för ett unikt Europeiskt projekt med målet att utveckla nya antibiotika mot gramnegativa bakterier. Projektet samlar 32 universitet, bioteknikindustrier och läkemedelsbolag i 13 länder och det har erhållit 746 miljoner kronor under sex år. Under föreläsningen kommer Anders berätta mer om denna satsning och hur det är att vara vetenskaplig koordinator i ett projekt i av denna skalan.

Representanter från Farmaceuter utan gränser - Malin Olsen och Hanna Rickberg

Farmacevter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Föreningen startades år 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontiers Comité International (PSF-CI).

Dina möjligheter under studietiden - Gabriella Andersson, Liaison Secretary EPSA, Linn Jansson, National IMP Coordinator EPSA samt Maram Zaya, Contact person IPSF

Som student har du många möjligheter att engagera dig i internationella organisationer där du får möjlighet att knyta kontakter och få lärdomar du kommer ha nytta av senare i yrkeslivet. Under seminatiet kommer vi ge dig en inblick i  de möjligheter som finns för dig redan under studietiden.

Representant från Apoteket AB - Mats Wennberg, apotekare Apoteket AB

Mats är kategorichef för förskrivet sortiment och arbetar med att utveckla Apotekets kunderbjudanden till receptkunder. Inriktningen i det arbetet är att skapa mervärde för kund och förskrivare så att målen med den förskrivna behandlingen nås. För att uppnå detta använder Apoteket många tjänster för att optimera nyttan av läkemedelsbehandlingen. Mats berättar om några av de satsningar som är i produktion och sådant som planeras. Dessutom kommer Mats att kort berätta om hans karriär inom Apoteket, som även innefattar internationellt fokus, och vad Apoteket kan erbjuda som arbetsgivare för farmaceuter idag och i morgon.

Apotekspraktiken i ett vetenskapligt perspektiv - Andy Wallman, apotekare och universitetslektor Umeå universitet

Andy är disputerad apotekare och universitetslektor vid Umeå universitet. Andy arbetar som lärare på de farmaceutiska utbildningarna vid Umeå univesitet och forskar inom samhällsfarmaci. Han skrivit sin avhandling om apotekspraktiken och efter det forskat om pedagogik och kommunikation inom Under föreläsningen kommer Andy belysa apotekspraktiken ur ett vetenskapligt perspektiv samt presentera vilka möjligheter och utmaningar vi har framför oss.

Paneldiskussion om apotekspraktiken  - Jannike Stenlund, kursansvarig för praktikkursen Uppsala universitet, Andy Wallman, forskare Umeå universitet, Helena Tornberg, apotekarstudent
samt Josefin Glad, Sveriges farmaceuter

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter