Kandidera till SNAPS styrelse 2015!

Snart är det dags för SNAPS styrelse och team 2014 att tacka för sig och välkomna nya representanter inför läsåret 2015!

På SNAPS årliga höstmöte söndagen den 30 november kommer alla SNAPS-medlemmar att ha möjlighet att närvara på plats eller via Skype och kandidera till de olika styrelseposterna. En skriftlig nominering ska skickas in till valberedningen innan den 2:a november 2014. I motiveringsbrevet ska du tänka på att förklara varför just du skulle passa till den aktuella posten t.ex. om du har tidigare erfarenheter som kan vara till nytta för den post du vill kandidera till.Nomineringen skickar du till snapsvalberedning@gmail.com

VARFÖR BORDE JUST DU KANDIDERA?
Att engagera sig i SNAPS är en unik chans att knyta kontakter med andra farmacistudenter och företag på nationell och internationell nivå (något som du kan ha nytta av i framtiden).
Som del av SNAPS styrelse och team får du möjlighet att påverka och jobba med frågor som berör din blivande yrkesgrupp, din utbildning och din framtid!
Genom att engagera dig i SNAPS kommer du att få lära dig hur en organisation fungerar med egen budget och egna stadgar. Med andra ord kan man säga att du står med ena benet i studielivet och andra i yrkeslivet.

POSTER SOM DU KAN KANDIDERA TILL ÄR:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
EPSA-kontaktperson
IPSF-kontaktperson
Ledamot
PR-ansvarig
National Individual Mobility Project Coordinator – NIMP
Student Exchange Officer – SEO
Revisor
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter