Styrelse och ämbetsmän 2015

SNAPS styrelsen 2015 är vald och består av:
- Ordförande: Adam Andrén, Uppsala universitet
- Kassör: Patrik Kagebeck, Uppsala universitet
- Sekreterare: Lina Dahlin, Göteborgs universitet
- IPSF-kontaktperson: Maram Zaya, Uppsala universitet
- EPSA-kontaktperson: Gabriella Andersson, Uppsala universitet
- Ledamot: Maria Antonsson, Göteborgs universitet
- PR-ansvarig: Vakant
 

Ämbetsmän 2015

- SEO: Sabina Vedia Fuentes, Uppsala universitet
- NIMP: Linn Jansson, Göteborgs universitet
- Revisor: Vakant

Är du intresserad av att vara en del av SNAPS styrelse 2015 som PR-ansvarig eller bli revisor maila till president@snaps-online.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter