Sök till SNAPS styrelse 2016!

Snart är det dags för SNAPS styrelse för 2015 att tacka för sig och välkomna nya styrelsemedlemmar inför 2016!

På SNAPS årliga höstmöte i slutet av november kommer alla SNAPS-medlemmar att ha möjlighet att närvaro på plats eller via Skype och kandidera till olika styrelseposter. En skriftlig nominering ska skickas in till valberedningen på snapsvalberedning@gmail.com och i motiveringsbrevet ska du tänka på att förklara varför just du skulle passa till den aktuella posten, t.ex. om du har tidigare erfarenheter som kan vara till nytta för den post du vill kandidera till. 

VARFÖR BORDE JUST DU KANDIDERA?
Att engagera sig i SNAPS är en unik chans att knyta kontakter med andra farmacistudenter och företag på nationell och internationell nivå (något som du kan ha nytta av i framtiden). Som del av SNAPS styrelse och team får du möjlighet att påverka och jobba med frågor som berör din blivande yrkesgrupp, din utbildning och din framtid!

Genom att engagera dig i SNAPS kommer du att få lära dig hur en organisation fungerar med egen budget och egna stadgar. Med andra ord kan man säga att du står med ena benet i studielivet och det andra i yrkeslivet.

POSTER SOM DU KAN KANDIDERA TILL ÄR:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
EPSA-kontaktperson
IPSF-kontaktperson
Ledamot
PR-ansvarig

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter